E-mail   Heslo  
  Registrace 
Vzdělávací agentura ČR
Brno

Aktuální nabídka seminářů


  Datum školení   Název semináře   Lektor Cena Informace
24. října 2019
čtvrtek
Nahlížení do správních spisů a poskytování informací v judikatuře správních soudů fyzickým a právnickým osobám dle právních předpisů ČR a EU v praxi
Poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., včetně novely č. 111/2019 Sb. S postupem ke dni do 01.01.2020.
Akreditace MV ČR: AK/PV-136/2016
Bc. Naďa Ann Olchawski 1 600,- Kč Info
29. října 2019
úterý
Inventarizace majetku
Akreditace MV ČR: AK/PV-381/2014
Ing. Vladimír Hora 1 600,- Kč Info
5. listopadu 2019
úterý
Účinná asertivní a neasertivní komunikace v praxi
Interaktivní seminář s omezeným počtem účastníků.
Akreditace MV ČR: AK/PV-380/2014
Mgr. Jitka Reitterová 1 600,- Kč Info
6. listopadu 2019
středa
Syndrom ADD, ADHD; Poruchy chování
Akreditace MPSV ČR: 2015/1076-PC/SP/VP
Mgr. Tomáš Řezníček 1 700,- Kč Info
14. listopadu 2019
čtvrtek
Povolování kácení mimolesních dřevin
Novela stavebního zákona přinesla změnu v povolování kácení dřevin.....závazné stanovisko. Aktuální změny ve vyhlášce o kácení dřevin.
Ing. Jana Zmeškalová 1 600,- Kč Info
21. listopadu 2019
čtvrtek
Podání, podněty, žádosti, stížnosti, petice, informace, opatření proti nečinnosti a jiné písemnosti ve veřejné správě v samostatné a v přenesené působnosti
Příjem, evidence a vyřizování dle platných právních předpisů.
Akreditace MV ČR: AK/PV-563/2016
Bc. Naďa Ann Olchawski 1 600,- Kč Info
22. listopadu 2019
pátek
Sociální šetření v souladu s GDRP (ochrana osobních údajů)
NOVINKY v sociální oblasti.
Akreditace MPSV ČR:
Mgr. Ilona Kolářová 1 600,- Kč Info
26. listopadu 2019
úterý
Manipulace - jak ji odhalit a účinně se ji bránit
Interaktivní seminář - počet míst je omezen.
Mgr. Jitka Reitterová 1 600,- Kč Info
28. listopadu 2019
čtvrtek
Individuální plánování a podpora klíčových pracovníků v praxi
Interaktivní seminář. Počet míst je omezen.
Bc. Martina Svobodová, DiS. 1 800,- Kč Info
10. prosince 2019
úterý
Vidimace a legalizace
Novela zákona o ověřování.
Mgr. Jana Včeláková 1 600,- Kč Info

© Vzdělávací agentura ČR, s.r.o.   |   Telefon: (+420) 774 556 558   |   E-mail: info@vacr.cz   |   Web: www.vacr.cz