E-mail   Heslo  
  Registrace 
Vzdělávací agentura ČR
Brno

Seminář: Manipulace - jak ji odhalit a účinně se ji bránit


Název: Manipulace - jak ji odhalit a účinně se ji bránit
Interaktivní seminář - počet míst je omezen.
Číslo semináře: 19042
Akreditace:
Lektor: Mgr. Jitka Reitterová - psycholog, lektor a trenér
Termín konání: 26. listopadu 2019 (úterý)
Čas konání: 9.00 - 14.00 hodin
Místo konání: Brno, Dům odborových služeb - místnost 415A, IV. patro
Cena: 1 600,- Kč / osoba


Přihlásit se na semináře


Cíl semináře:

Cílem vzdělávacího programu je prohloubení komunikačních dovedností účastníků.
Účastníci se podrobně seznámí s problematikou manipulace v mezilidských vztazích. Naučí se rozpoznávat typické manipulativní strategie v komunikaci a argumentační triky, kterými se při jednání snaží protistrana prosadit. Získají praktické rady, jak jim nepodlehnout. Prakticky si vyzkouší základní komunikační techniky, které mohou uplatnit v případě, že jimi někdo manipuluje.
V důsledku rozvoje komunikačních dovedností účastníků by mělo docházet ke zvýšení jejich osobního sebevědomí a profesní sebedůvěry a tím také k zefektivnění výkonu správních činností (rychlejší a bezproblémový průběh, snížení rizika opakovaného projednávání atp.).


Program semináře:

Úvod – seznámení s lektorem a s ostatními účastníky semináře, seznámení s programem, zjištění očekávání účastníků

• Komunikace, komunikační styly
- základní komunikační styly, kdy je používáme, co je jejich cílem, jaké jsou jejich krátkodobé a dlouhodobé důsledky na utváření mezilidských vztahů

• Manipulace a manipulátoři
- manipulace jako častá součást vyjednávání na úřadě, proč ji klienti používají, proč jí neumíme odhalit a proč jí často podlehneme, jaký má vliv na výsledky naší práce, na naše pracovní uspokojení a sebeúctu
- osobnostní typy manipulátorů, charakteristické znaky jednání manipulátora, nejčastější manipulativní strategie klientů přicházejících na úřad, odlišnosti od chování ostatních klientů

• Jak reagovat na manipulaci?
- obecný postup ve 3 krocích, komunikační techniky, které nám pomohou elegantně vyřešit nepříjemnou situaci, příklady reálných dialogů z úřadu

• Argumentační triky a obrana proti nim

• Nácvik reakcí v konkrétních situacích
- konkrétní reálné situace z praxe účastníků semináře, společné hledání vhodných reakcí,
nácvik komunikace

Závěr – diskuse, stanovení akčního plánu účastníků


Přihlásit se na semináře


aktuální nabídka seminářů


© Vzdělávací agentura ČR, s.r.o.   |   Telefon: (+420) 774 556 558   |   E-mail: info@vacr.cz   |   Web: www.vacr.cz