E-mail   Heslo  
  Registrace 
Vzdělávací agentura ČR
Brno

Seminář: Podání, podněty, žádosti, stížnosti, petice, informace, opatření proti nečinnosti a jiné písemnosti ve veřejné správě v samostatné a v přenesené působnosti


Název: Podání, podněty, žádosti, stížnosti, petice, informace, opatření proti nečinnosti a jiné písemnosti ve veřejné správě v samostatné a v přenesené působnosti
Příjem, evidence a vyřizování dle platných právních předpisů.
Číslo semináře: 19041
Akreditace: Akreditace MV ČR
Číslo akreditace: AK/PV-563/2016
Lektor: Bc. Naďa Ann Olchawski
Termín konání: 21. listopadu 2019 (čtvrtek)
Čas konání: 9.00 - 14.00 hodin
Místo konání: Brno, Dům odborových služeb - místnost 415A, IV. patro
Cena: 1 600,- Kč / osoba


Přihlásit se na semináře


Program semináře:

1) Podání
• V samostatné působnosti (návrhy, podněty a připomínky občanů dle ust. § 16 odst. 2 písm. g) a f) zákona o obcích)

2) Podání
• V přenesené působnosti ( ust. § 37, § 42 a § 45 správního řádu)

3) Podání v daňových věcech
• (ust. § 70 a následující zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)

4) Stížnosti – příjem, evidence, vyřízení
• V samostatné působnosti podle zákona o obcích
• V přenesené působnosti dle správního řádu
• Dle ust. § 175 správního řádu

5) Podání žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím
• (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů)

6) Další typy podání:
Podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
• odvolání dle ust. § 81 správního řádu
• žádost o obnovu řízení podle ust. § 100 správního řádu
• stížnost podle ust. § 175 správního řádu

Podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
• odvolání podle ust. § 109 správního řádu
• návrh na povolení obnovy podle ust. § 117 daňového řádu
• stížnost podle ust. § 261 daňového řádu

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (InfZ)
• odvolání podle ust. § 16 InfZ
• stížnost dle ust. § 16a InfZ

Podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním ve znění pozdějších předpisů
• petice podle ust. § 5 zákona o právu petičním

7) Elektronická podání
• Prostřednictvím veřejné datové sítě dle zákona č. 99/1963 Sb., o.s.ř. (občanský soudní řád), daňový řád apod.,
• datovou schránkou se zaručeným elektronickým podpisem (zákon č. 300/2008 Sb., ZEÚ).

8) Poskytnutí ochrany před nečinností (ust. § 80 správního řádu)
• Jak požádat o ochranu před nečinností?
• Jak vyřídit žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti?


Vše dle jednotlivých bodů o způsobu podání, příjmu, evidenci a vyřízení.


Přihlásit se na semináře


aktuální nabídka seminářů


© Vzdělávací agentura ČR, s.r.o.   |   Telefon: (+420) 774 556 558   |   E-mail: info@vacr.cz   |   Web: www.vacr.cz