E-mail   Heslo  
  Registrace 
Vzdělávací agentura ČR
Brno

Seminář: Inventarizace majetku


Název: Inventarizace majetku
Číslo semináře: 19037
Akreditace: Akreditace MV ČR
Číslo akreditace: AK/PV-381/2014
Lektor: Ing. Vladimír Hora - - lektor účetní a daňové problematiky, praxe 25 let
Termín konání: 29. října 2019 (úterý)
Čas konání: 9.00 - 14.00 hodin
Místo konání: Brno, Dům odborových služeb - místnost 415A, IV. patro
Cena: 1 600,- Kč / osoba


Přihlásit se na semináře


Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou vedoucí úředníci a úředníci územních samosprávných celků, především pracovníci ekonomických a majetkových odborů ÚSC.


Cíl semináře:

Cílem vzdělávacího programu je informovat účastníky o aktuální problematice inventarizace majetku. Účastník získá ucelený přehled o komplexní problematice včetně příkladů z praxe.


Program semináře:

1. část
Úvod semináře, představení lektora
Výklad základních pojmů
- osoba odpovědná za majetek, za pohledávku a za závazek
- plán inventur
- inventura
- inventarizační zpráva
- inventarizační položka a její část
- inventurní soupis
- inventarizační rozdíly: manko, schodek, přebytek
- zjištěné chyby v evidenci a dokumentaci: zúčtovatelné rozdíly
- osoba odpovědná za majetek, za pohledávku a za závazek

2. část
Požadavky na provedení inventarizace - včasnost, úplnost, spolehlivost
Druhy inventarizace - řádná, mimořádná, průběžná
Harmonogram inventarizačních prací
- příprava inventarizace
- průběh inventarizace
- zjištění a srovnání s účetním stavem
- vypořádání rozdílů
- nápravná opatření

3. část
Komise zajišťující přípravu a provedení inventarizace
- Ústřední inventarizační komise – pravomoci a povinnosti
- Dílčí inventarizační komise – pravomoci a povinnosti
- Škodní a likvidační komise
Dokumentace k inventarizaci
- Inventurní soupisy
- Prvotní a druhotná inventura
- Inventurní zápisy
- Inventarizační zpráva
- Pomocná evidence
- Inventurní evidence

Závěr semináře - diskuse a výměna zkušeností


Přihlásit se na semináře


aktuální nabídka seminářů


© Vzdělávací agentura ČR, s.r.o.   |   Telefon: (+420) 774 556 558   |   E-mail: info@vacr.cz   |   Web: www.vacr.cz