E-mail   Heslo  
  Registrace 
Vzdělávací agentura ČR
Brno

Seminář: Úvod do problematiky výkonu veřejného opatrovnictví, veřejný opatrovník a sociální práce


Název: Úvod do problematiky výkonu veřejného opatrovnictví, veřejný opatrovník a sociální práce
Číslo semináře: 19035
Akreditace: Akreditace MPSV ČR
Číslo akreditace: A2019/0639-SP
Lektor: Mgr. Ilona Kolářová - lektorka v oblasti sociální problematiky včetně zákona o sociálních službách
Termín konání: 17. října 2019 (čtvrtek)
Čas konání: 9.00 - 14.00 hodin
Místo konání: Brno, Dům odborových služeb - místnost 415A, IV. patro
Cena: 1 600,- Kč / osoba


Přihlásit se na semináře


Cíl semináře:

Účastníci semináře získají základní přehled z oblasti veřejného opatrovnictví.
Seznámí se se základem platných právních úprav z oblasti veřejného opatrovnictví včetně jejich aplikace v praxi. Dále budou znát základní informace o souvislostech potřebných k výkonu funkce veřejného opatrovníka a o kompetencích veřejného opatrovníka včetně potřeby spolupráce s ostatními subjekty v rámci jeho činnosti.
Celý vzdělávací program je zaměřen na získání základního přehledu o výkonu funkce veřejného opatrovníka v souladu s platnými právními předpisy, to znamená, že mu napomůže ozřejmit aplikace příslušných právních předpisů v praxi a hájit zájem svého opatrovance v jeho běžném životě.


Program semináře:

• Úvod do legislativy veřejného opatrovnictví

Seznámení s příslušnými úpravami pro oblast veřejného opatrovníka; nový občanský zákoník, zákon o pomoci v hmotné nouzi, zákon o sociálních službách, Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, zákon o nemocenském pojištění

• Vysvětlení základních pojmů

opatrovanec, opatrovník, svéprávnost

• Vznik a vývoj veřejného opatrovnictví

ustanovení veřejného opatrovníka, výkon veřejného opatrovnictví a jeho povinnosti,
zánik a ukončení opatrovnictví

• Náležitosti pro ustanovení do funkce veřejného opatrovníka v praxi

základní obsah činností VO: platnost dokladů, potřeba a zajištění zdravotní péče včetně osobních potřeb, soupis a správa majetku, bydlení, příjmy, výdaje, bankovní účty, sociální dávky a pomoc sociálních služeb apod..

• Diskuze, dotazy a odpovědi


Přihlásit se na semináře


aktuální nabídka seminářů


© Vzdělávací agentura ČR, s.r.o.   |   Telefon: (+420) 774 556 558   |   E-mail: info@vacr.cz   |   Web: www.vacr.cz