E-mail   Heslo  
  Registrace 
Vzdělávací agentura ČR
Brno

Seminář: Nahlížení do správních spisů a poskytování informací v judikatuře správních soudů fyzickým a právnickým osobám dle právních předpisů ČR a EU v praxi


Název: Nahlížení do správních spisů a poskytování informací v judikatuře správních soudů fyzickým a právnickým osobám dle právních předpisů ČR a EU v praxi
Poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., včetně novely č. 111/2019 Sb. S postupem ke dni do 01.01.2020.
Číslo semináře: 19036
Akreditace: Akreditace MV ČR
Číslo akreditace: AK/PV-136/2016
Lektor: Bc. Naďa Ann Olchawski
Termín konání: 24. října 2019 (čtvrtek)
Čas konání: 9.00 - 13.30 hodin
Místo konání: Brno, Dům odborových služeb - místnost 415A, IV. patro
Cena: 1 600,- Kč / osoba


Přihlásit se na semináře


Program semináře:

Aktuálně:
- seznámení s navrženou novelou zákona č.106/1999 Sb., která bude dne 11.9.2018 ve 2.čtení projednána v poslanecké sněmovně
- postup v souladu s GDPR a dalšími právními předpisy

1) Současná právní úprava poskytování informací dle předpisů ČR a EU (seznámení s rozsáhlou

legislativou včetně změn k 15.1.2015 zákona 106/2000 Sb.,)

2) Základní důležité pojmy ze zákona 89/2012 Sb., (nový občanský zákoník):

• Zletilost (§ 30)

• Nezletilí (§ 31-36)

• Jméno člověka a jeho ochrana (§ 77-78)

• Bydliště (§ 80)

• Prokura (§ 450-456)

• Soukromá a veřejná listina (§ 565-569)

• Povinnosti a práva manželů (§ 687), vzájemné zastupování manželů (§ 696)

• Příbuzenství a švagrovství (§ 771-927), spoluvlastnictví (§ 1115)

• Právnické osoby (§ 2041-3053)

• Katastr nemovitostí – veřejný seznam (§ 3054-3068)

3) Nahlížení do správních spisů ve smyslu ust. § 38 správního řádu (uplatnění procesního práva)

a pořizování kopií ze správních spisů včetně příslušných poplatků (§ 38 SŘ)

4) Postup povinných subjektů ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., a zákona č. 106/1999 Sb.,

5) Vyřizování žádostí a poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
(uplatnění

hmotného práva)

6) Procesní práva účastníků a lhůty dle zákona č. 106/1999 Sb.,

7) Poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., a zákona .č. 123/1998 Sb., (uplatnění

hmotného práva)

8) Postavení Aarhuské úmluvy v našem právním řádu

9) Závěr, diskuse


Přihlásit se na semináře


aktuální nabídka seminářů


© Vzdělávací agentura ČR, s.r.o.   |   Telefon: (+420) 774 556 558   |   E-mail: info@vacr.cz   |   Web: www.vacr.cz