E-mail   Heslo  
  Registrace 
Vzdělávací agentura ČR
Brno

Seminář: Správní trestání podle stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.,) od 01.07.2017, zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád s odkazem na judikaturu Nejvyššího správního soudu


Název: Správní trestání podle stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.,) od 01.07.2017, zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád s odkazem na judikaturu Nejvyššího správního soudu
Číslo semináře: 19031
Akreditace: Akreditace MV ČR
Číslo akreditace: AK/PV-563/2016
Lektor: Bc. Naďa Ann Olchawski
Termín konání: 26. září 2019 (čtvrtek)
Čas konání: 9.00 - 14.00
Místo konání: Brno, Dům odborových služeb - místnost 415A, IV. patro
Cena: 1 600,- Kč / osoba


Přihlásit se na semináře


Program semináře:

Správní trestání podle stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.,) od 01.07.2017, zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) s odkazem na judikaturu Nejvyššího správního soudu

• Seznámení účastníků s novou úpravou správního trestání

• Rozbor obecných ustanovení zákonaObsah:

Úvod

• ZNAKY PŘESTUPKU.(bagatelní jednání)

• PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ

• POSTUP PŘED ZAHÁJNÍM ŘÍZENÍ…kontrolní prohlídky, (podání vysvětlení, příkaz na místě, příkaz)

2.1.1. Účastníci řízení, zástupci a zmocněnci (druhy plných mocí- generální, prezidiální, substituční, speciální, prokura).

• ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

• PRŮBĚH ŘÍZENÍ

• Ústní jednání

• Výpověď obviněného (podání vysvětlení, protokoly)

• Další dokazování a podklady pro vydání rozhodnutí( důkazy listinou, svědeckou výpovědí znaleckým posudkem)

• Seznámení s podklady rozhodnutí

• ROZHODNUTÍ

• Výroková část (obligatorní náležitosti)

• Odůvodnění (skutková a právní věta odůvodnění, společenská škodlivost)

• Doručování (dle zákona o odpovědnosti za přestupky a správního řádu)

• Odvolání ( autoremedura, odvolání)

Diskuse, závěr semináře.


Přihlásit se na semináře


aktuální nabídka seminářů


© Vzdělávací agentura ČR, s.r.o.   |   Telefon: (+420) 774 556 558   |   E-mail: info@vacr.cz   |   Web: www.vacr.cz