E-mail   Heslo  
  Registrace 
Vzdělávací agentura ČR
Brno

Aktuální nabídka seminářů


  Datum školení   Název semináře   Lektor Cena Informace
26. března 2019
úterý
Dokazování a obstrukce ve správních řízeních - včetně příslušných procesních úkonů, právních aktů a zastupování
Nový seminář 2019.
Akreditace MV ČR: AK/PV-563/2016
Bc. Naďa Ann Olchawski 1 600,- Kč Info
29. března 2019
pátek
Příspěvek na péči a posudková kritéria v praxi
Akreditace MPSV ČR:
Mgr. Radka Pešlová 1 600,- Kč Info
9. dubna 2019
úterý
Sociální šetření v souladu s GDRP (ochrana osobních údajů)
NOVINKY v sociální oblasti.
Akreditace MPSV ČR:
Mgr. Ilona Kolářová 1 600,- Kč Info
11. dubna 2019
čtvrtek
(Emoční) inteligencí proti syndromu vyhoření
Interaktivní seminář s omezeným počtem účastníků.
Akreditace MV ČR: AK/PV-531/2014
Mgr. Jitka Reitterová 1 600,- Kč Info
16. dubna 2019
úterý
Opravné prostředky u sociálních dávek (PNP, ID, SSP, HN, dávky ZP)
Akreditace MPSV ČR: 2016/0705-PC/SP/PP
Mgr. Radka Pešlová 1 600,- Kč Info
17. dubna 2019
středa
Syndrom ADD, ADHD; Poruchy chování
Akreditace MPSV ČR: 2015/1076-PC/SP/VP
Mgr. Tomáš Řezníček 1 700,- Kč Info
25. dubna 2019
čtvrtek
Úvod do problematiky výkonu veřejného opatrovnictví, vyhláška č. 512/2002 Sb.
Aktuálně: seznámení s novým postupem č. 5/2018, kterým se nahrazuje DP č. 4/2017“(detence, postup obecního úřadu při uzavírání smluv, postup poskytovatele, včetně formulářů: vzor lékařského posudku, oznámení o držení osoby v zařízení..)
Mgr. Ilona Kolářová 1 600,- Kč Info
30. dubna 2019
úterý
Nahlížení do správních spisů a poskytování informací fyzickým a právnickým osobám dle právních předpisů ČR a EU v praxi
Včetně seznámení s navrženou novelou zákona č.106/1999 Sb.; Postup v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. a GDPR
Akreditace MV ČR: AK/PV-136/2016
Bc. Naďa Ann Olchawski 1 600,- Kč Info
28. května 2019
úterý
Přístup zaměřený na člověka a individuální plánování se seniory se zaměřením na celostní přístup
Interaktivní práce - počet míst je omezen.
Akreditace MPSV ČR: A2018/0271-SP/PC/VP
Mgr. Miroslav Snášel 1 800,- Kč Info


© Vzdělávací agentura ČR, s.r.o.   |   Telefon: (+420) 774 556 558   |   E-mail: info@vacr.cz   |   Web: www.vacr.cz