E-mail   Heslo  
  Registrace 
Vzdělávací agentura ČR
Brno

Aktuální nabídka seminářů


  Datum školení   Název semináře   Lektor Cena Informace
26. září 2019
čtvrtek
Správní trestání podle stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.,) od 01.07.2017, zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád s odkazem na judikaturu Nejvyššího správního soudu
Akreditace MV ČR: AK/PV-563/2016
Bc. Naďa Ann Olchawski 1 600,- Kč Info
8. října 2019
úterý
Vidimace a legalizace
NOVINKY. Vyhláška č. 265/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Mgr. Jana Včeláková 1 600,- Kč Info
15. října 2019
úterý
Zvládání konfliktních situací (s respektem vůči sobě i druhým) Mgr. Jitka Reitterová 1 600,- Kč Info
17. října 2019
čtvrtek
Úvod do problematiky výkonu veřejného opatrovnictví, veřejný opatrovník a sociální práce
Akreditace MPSV ČR: A2019/0639-SP
Mgr. Ilona Kolářová 1 600,- Kč Info
24. října 2019
čtvrtek
Nahlížení do správních spisů a poskytování informací v judikatuře správních soudů fyzickým a právnickým osobám dle právních předpisů ČR a EU v praxi
Poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., včetně novely č. 111/2019 Sb. S postupem ke dni do 01.01.2020.
Akreditace MV ČR: AK/PV-136/2016
Bc. Naďa Ann Olchawski 1 600,- Kč Info
29. října 2019
úterý
Inventarizace majetku
Akreditace MV ČR: AK/PV-381/2014
Ing. Vladimír Hora 1 600,- Kč Info


© Vzdělávací agentura ČR, s.r.o.   |   Telefon: (+420) 774 556 558   |   E-mail: info@vacr.cz   |   Web: www.vacr.cz